100,000 تومان

License
500,000 تومان
Annually
2,000,000 Setup Fee
طراحی سایت و پشتیبانی یکساله
270,000 تومان
Monthly
وب سرویس پخش زنده
وب سرویس پخش زنده - ویژه شب های قدر
15,000 تومان
Monthly
VIP Access